укр |  eng Перехід до системи Сократ
Головна
Про нас
Факультети
Коледжі
Абітурієнту
Студенту
Послуги
Вчена рада
 
Калетнік Григорій Миколайович
 
Відокремлені структурні підрозділи
 
Структурні підрозділи
 
Громадські організації університету
 
Науково-дослідні інститути
 
Ректорат
 

Вінницький національний аграрний університет (ВНАУ)

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3

Приймальня ректора
тел. (0432) 46-00-03
Приймальня президента у-ту
тел. (0432) 46-00-03
e-mail: rector@vsau.org
e-mail: office@vsau.org

Приймальна комісія

тел. (0432) 46-74-37
тел. (0432) 57-44-42
e-mail: PK_VNAU@i.ua

Комутатор
тел. (0432) 43-85-20
тел. (0432) 43-72-30

Проїзд: тролейбус № 12
Чехова – Аграрний університет
тролейбус № 13 Меморіал визволення – Аграрний універ.
тролейбус № 14 Залізничний вокзал – Аграрний універ.
маршрутне таксі № 10-А Площа перемоги – Аграрний універ.
маршрутне таксі № 16 Меморіал Визволення - Аграрний універ.
маршрутне таксі № 18-А


Кафедра трактори, автомобілі і електротехнічні системи

завідувач кафедри,
доктор технічних наук, професор

Анісімов Віктор Федорович

Кафедру засновано в 1985 році. До матеріальної бази кафедри тоді відносилась одна лабораторія, площею 30 м2, яка була обладнана розрізом трактора МТЗ-80. Виконувачем обов’язків завідувача кафедри був Шовкун Анатолій Миколайович, к.т.н, доцент, який пропрацював на цій посаді до 1987 року.
У 1987 році завідувачем кафедри обрано за конкурсом Анісімова Віктора Федоровича, кандидата технічних наук, доцента, нині – доктор технічних наук, професор.
У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Диагностирование автотракторних дизелей методом распознавания образов по малым отклонениям параметров” і одержав диплом доктора технічних наук. У тому ж році одержав атестат професора по кафедрі тракторів і автомобілів Вінницького сільськогосподарського інституту.
Анісімов В.Ф. працює на посаді завідувача кафедри з 1988 р. Керує науковою школою, підтримує зв’язок з провідними науковцями з напрямку досліджень нових методів і засобів діагностування двигунів автотракторно ї техніки. Ним підготовлено 6 аспірантів, які успішно захистили кандидатські дисертації. За активну наукову діяльність обраний дійсним членом Української академії наук. Має 229 наукових публікацій, серед яких – 4 монографії; 220 – наукових статей; 3 – авторських свідоцтва; 2 – патенти на винаходи.
У зв’язку з появою нових дисциплін у 2002 році кафедру перейменовано в кафедру «Трактори, автомобілі і технічний сервіс машин».
Нині на кафедрі працює 14 викладачів, які проводять навчання студентів за 11 дисциплінами, а також забезпечують керівництво дипломним проектуванням.
Напрями наукової роботи:
- дослідження можливостей роботи автотракторних дизелів на різних видах біопалива;
- розробка нових методів діагностування автотракторних дизелів;
- дослідження методів контролю вологості зерна сільськогосподарських культур і продуктів його переробки.
Викладачами кафедри опубліковано 61 статтю у фахових періодичних виданнях, зроблено 6 доповідей на науково-технічних конференціях, одержано 16 патентів на винаходи і корисні моделі, опубліковано 4 монографії. Серед них одна монографія з грифом МОН України.
Проведена значна науково-методична робота.
Видано: навчальних посібників, рекомендованих науково-методичною радою ВНАУ до впровадження в навчальний процес, – 13, методичних вказівок – 45, навчальних програм – 5.
На базі кафедри проходить підготовка водіїв автотранспортних засобів категорії “В”. Кожний рік посвідчення водія категорії “В” отримують 120 студентів всіх факультетів. Також проводиться підготовка трактористів-машиністів широкого профілю категорії “А”, “В”, “С”. За рік одержують посвідчення тракториста-машиніста 170 студентів нашого університету. На право підготовки водіїв категорії “В” є ліцензія Міністерства освіти і науки України.
Матеріально-технічна база
Силами професорсько-викладацького складу і студентами у 1989 році було обладнано першу лабораторію з конструкції тракторів та автомобілів площею 200 м2 . Лабораторію оснащено розмірами і макетами тракторів: Т-150К, МГЗ-80, ДТ-75, Т-25, Т-40 та автомобілем ГАЗ-53, а також вузлами трансмісії, агрегатами ходової частини і двигунами.
Лабораторію з вивчення, випробування та регулювання дизельної паливної апаратури площею 20 м2 створено у 1990 році. Лабораторія обладнана стендом КІ-921М з випробування та регулювання тракторної паливної апаратури; стендом “Минор-8Б” для випробування і регулювання автомобільної паливної апаратури, прикладом КІ-22203 по регулюванню форсунок, пристроями для перевірки технічного стану нагнітальних клапанів і плунжерних пар.
Лабораторію з дослідження автотракторних двигунів площею 40 м2 створено у 1992 році. Лабораторію обладнано електричним обкаточно-гальмівним стендом КІ-5542, розрізами агрегатів та систем двигуна і двома стендами “Елкон-300” для діагностування системи запалення та живлення карбюраторного двигуна.
Лабораторію з підготовки водіїв “Автоклас” площею 50 м2 створено у 1993 році. Автоклас обладнаний автоматичною системою навчання та контролю знань студентів на базі сучасних комп’ютерів.
Лабораторію з паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів площею 40 м2 створено у 1993 році. Лабораторію обладнано всім необхідним обладнанням та приладами для вивчення якості палив і масел.
Лабораторію теплотехніки створено у 1992 році. Лабораторію забезпечено необхідним обладнанням для проведення практичних та лабораторних занять.
Сopyright © 2010-2017 ВНАУ
Всі права захищено.

Розробка та супровід сайту: Liana company